En rekke møter før det ble enighet

Regjeringen ga Sametinget veto-mulighet.

LOSET INN: Statssekretær Anne Karin Olli har vært sentral under konsultasjonene om en ny lov som gir Sametinget mulighet til tidlig påvirkning av saker.   Foto: Jarle Mjøen

pluss

Konsultasjonene mellom regjeringsrepresentanter og Sametinget om oppfølgingen av samerettsutvalgets forslag til saksbehandlings- og konsultasjonslov har pågått siden 2012. Den er nå sluttført.

I protokollen fra konsultasjonene heter det:

«Det har vært gjennomført en rekke møter, og partene har utvekslet interessenotater og fullstendige utkast til proposisjonstekst i løpet av prosessen. Det har ikke vært ønskelig for regjeringen å fremme en proposisjon for Stortinget uten at det er oppnådd enighet med Sametinget om lovforslaget.»

Ett års stillstand

De poliske konsultasjonene som ble avholdt i april 2017 ble brutt. Først på høsten 2017 ble det nye forhandlinger, denne gang tok departementet og Sametinget opp konsultasjonene på administrativt nivå. I april i år var det klart for nye politiske konsultasjoner som har resultert i at Sametinget har godtatt regjeringens forslag.

Under de siste konsultasjonene deltok statsråd Monika Mæland (H), statsekretær  Anne Karin Olli, politisk rådgiver Anne Camilla Lundgaard Strandskog, alle fra departementets politiske ledelse. Fra Sametinget møtte blant annet sametingspresident Aili Keskitalo, politisk rådgiver Eirik Larsen.

Tidsplan

Kommunaldepartementet sender utkastet til proposisjon til Sametinget for behandling i plenum i juni. Forutsatt at plenum slutter seg til forslaget, fremmer regjeringen proposisjonen til Stortinget.

Sentrale tema

En rekke tema har stått sentralt i konsultasjonsforhandlingene. Forholdet mellom konsultasjoner og selvbestemmelse, forholdet til Sametingets innsigelsesrett etter plan og bygningsloven, er to slike tema.

I tillegg viser protokollen at en har foretatt avklaring rundt konsultasjonsplikten ved stortingsmeldinger, spørsmålet om en egen bestemmelse om grensen for inngrep i samisk kultur, samt hvilken kontakt det skal være mellom Sametinget og regjeringen om statsbudsjettet.

Avslutningsvis har det vært konsultert om hvem som skal være konsultasjonspart for fylkeskommuner og kommuner, og om Finnmarkseiendommen er omfattet av konsultasjonsplikten.

Det legges opp til at departementet skal utarbeide en veileder for kommuner og fylkeskommuner som skisserer fleksible løsninger. Disse skal også baserer seg på eksisterende ordninger for medvirkning. Departementet vil samarbeide med KS og konsultere med Sametinget og NRL om veilederen.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

pluss