SV får støtte hos Frp for å få fram selvkostomter

Bangjordet gir billigtomt for 100-boenheter.

SUKSESS: Skogheim, eller Bangjordet som det heter på folkemunne, hylles nå både av politikere og førstegangsetablerere, som et virkemiddel til å bringe tomte- og boligprisene ned.   Foto: Alta kommune

pluss

Nå skal boligstrategien som Bangjordet representerer, bli til felles kommunal strategi og politikk.

– Vi skal ikke hovere, men i stedet glede oss over at Frp anerkjenner kommunale felt med selvkosttomter som et godt virkemiddel til å få ned tomtepris- og boligprisene i Alta. Det er bare å glede seg over at det nå er et stort flertall i kommunestyret for å ta et skippertak for få fram stort volum av kommunale eneboligtomter til selvkost. Det er prisverdig av Frp og Ronny Berg å støtte SV i kampen for levelige boligpriser, sier Tommy Berg og Otto Aas.

Tommy Berg og Otto Aas.  Foto: Arkiv

Halv markedspris

Fasiten på tomteprisen i det nye kommunale feltet i Saga som ut viser halv markedspris. I kroner og øre betyr det en pris på 600.000 kroner for ei eneboligtomt på pluss minus 700 m2.  Snittprisen på de 100 boenhetene i feltet er på 490.000, men rene eneboligtomter, som vil utgjøre halve feltet, vil ha en høyere pris enn tomtene for konsentrert bebyggelse.

– Tomteprisene må ned

Frp går inn i valgkampen med et klart mål om flere selvkosttomter


– Selv med svært konservativ beregning er det snakk om halve markedsprisen. Prisene har løpt løpsk på grunn lange boligkøer og begrenset tilgang. Det har gitt eventyrlig fortjeneste til enkelte eiendomsutviklere, men har satt den generasjonen som jakter på egen bolig i en svært vanskelig situasjon, sier Berg og Aas og legger til:

– Boligprisene må dempes. Tomtepriser pluss minus 1,5 million truer Altas framtidige vekst. Enda verre blir det når de først må betale dyrt for tomta og deretter må ut med 20.000 kroner i festeavgift årlig til Fefo.

– Uten evne og vilje

Mye tyder på at Bangjordet representerer et stemningsskifte i kommunestyret. I politisk ledelse er det først og fremst SV og Otto Aas som har presset på for å få kommunen til å planlegge flere kommunale felt til selvkost. SV var sentral da vedtaket om at kommunen aktivt skulle sikre seg de private arealene for Svenbakken boligfelt som har ligget inne i arealplanen, ble stemt fram i kommunestyret.

I utgangspunktet hadde Barlindhaug skrevet kontrakt med grunneierne som ga opsjon til grunnen, slik at de kunne bygge ut boligfeltet. Barlindhaug trakk seg fra kontrakten, som etter Altaposten erfarer prismessig lå godt under halve prisen som kommunen hadde betalt for Bangjordet. Årsaken var manglende avløpsløsning og usikkerhet rundt grunnforholdene. I ettertid har kommunen ført hovedavløpet for Alta by fram til øverst i Tverrelvdalen.

I et kommunestyrevedtak ble administrasjonen pålagt å sikre arealet. Ingenting skjedde, til tross for at halve arealet (33 dekar) lå ute på for salg i nærmere ett år. Denne delen av Svenbakken-feltet gikk nærmere to år etter kommunestyrets vedtak for 3,65 millioner kroner, bare 1,15 millioner kroner over takst. Til sammenligning hadde Alta kommune betalt 15 millioner kroner for arealene til Bangjordet (90 dekar)  fem år tidligere. Entreprenør Daniel Jakobsen sikret seg arealet.

– Vi på «rød-grønn side», som styrer kommunen, må ta selvkritikk for at vi ikke har evnet å fram kommunale felt til selvkost. I dette tilfellet lot vi et stort areal gå fra oss selv om prisen var svært lav. Det sier noe om både evnen og viljen, innrømmer kommunestyrerepresentant Tommy Berg.

Ser muligheter

SV-erne som har hatt boligpolitikk øverst på agenda i flere år opplever et stemningsskifte i Alta kommune. Forståelsen for at det jevnlig må produseres kommunale festetomter til selvkostpris er blitt tverrpolitisk.

– Det er ordførerpartiene som styrer, og da er det vårt ansvar å omskape vilje til politiske resultater. Det svært gledelig at vi snart kan tildele de første tomtene på Bangjordet. Vi ønsker en snarlig utlysning av tomtene slik at de som får tomt her kan bruke tiden det tar å bygge ut feltet med infrastruktur til å planlegge og sikre seg finansiering. Det vil spare tid, sier Berg og Aas og legger til at det må settes fullt trykk inn på å planlegge en utvidelse av Kvitberget og Svenbakken-feltet med et større volum selvkosttomter.

– Med de positive signalene fra Bente Haug og Fefo om felles løft for å få rimelige selvkostomter kan vi få et stort volum med tomter til selvkost. Entreprenører og private eiendomsutviklere vil fortsatt ha en stor del av markedet, men vi kan balansere markedet med tomter til selvkost og dermed stabilisere og senke tomteprisene, fastholder Aas og Berg.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

pluss