Tegnet faktabasert helsekart – med sykehus i Alta

BØR FLYTTE SYKEHUSET? Disse to, Morten Bækken og Olve Moldestad, har begge doktorgrad og jobber i norske sykehus. Før jul leverte de en masteroppgave i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. Ved en faktabasert modell har de tegnet et kart for framtidens sykehusstruktur med blant annet akuttsykehus i Alta.   Foto: Per R. Corneliussen, Dagens Medisin

pluss

Sist uke viet Dagens Medisin sin journalistikk til presentasjon av ny modell for å sikre en faktabasert sykehusstruktur. Bak modellen står Morten Bækken og Olve Moldestad som har utviklet modellen for sykehusstrukturen i Norge.