Opphetet debatt da eldresenter ble omgjort til rusomsorgstilbud

Nå blir det samisk rusomsorgstilbud som et treårig prosjekt i Máze bo- og servicesenter.

MANGE TALL: Det manglet ikke på viljen til å finne de riktige tallene. Her diskuterer Ole Klemet Anders Hætta, fra Fastboendes liste, rådmann Kent Valio, Klemet Erland Hætta fra Samefolkets parti, Hans Isak Olsen, Fastboendes liste og Ellen J. Sara Eira fra Samefolkets parti hvilke tall som er korrekte for driften av bo- og eldresenteret som står tomt. Helt til høyre sitter Høyres Nils H. Henriksen, som ikke blandet seg med tallknuserne.  Foto: Magne Kveseth

pluss

Kommunestyret i Kautokeino gikk torsdag inn for å etablere et samisk rusomsorgstilbud i den vesle bygda. Oppstarten skal skje raskest mulig, men forutsetter godkjenning fra Helse Nord. Kautokeino kommune skal betale byggets driftsomkostninger, mens det er selskapet KOA Psykisk Helse AS som bærer kostnadene ved lønn til de ansatte. Med dette vedtaket holder kommunen Husbanken på armlengdes avstand. Husbanken har allerede sendt faktura på 3,3 millioner kroner til kommunen, denne regninga må betales om senteret i Máze ikke kommer i drift. Kommunen søker nå om utsettelse på regningen til Husbanken.