– Barna blir syke av utryggheten

Flyktninghelsesøster Ann Roarsen er bekymret for de enslige mindreårige asylsøkerne.

REAGERER: Flyktninghelsesøster i Alta kommune, Ann Roarsen, synes det er ille at regjeringen setter helsa til sårbare ungdommer på spill i asylpolitikken.  Foto: Hanne Larsen

pluss

Lederen for flyktninghelsetjenesten i Alta kommune slår alarm rundt helsetilstanden til de enslige, mindreårige asylsøkerne i byen.

– Dette handler om de mest sårbare barna, som sitter på mottak på vent og ikke vet hva fremtiden bringer. Vi ser at mange av dem blir syke av usikkerheten og vi ser også at situasjonen er blitt verre etter at regelen om midlertidig opphold trådte i kraft. Mange har blitt sykere og noen blir veldig syke, sier Roarsen, som har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen i Finnmark angående situasjonen.

Får ikke sove

Roarsen påpeker at helseproblemene til ungdommene utarter seg på flere vis.

– Mange resignerer, de får ikke sove, de spiser dårlig og mange klarer ikke gå på skolen, oppsummerer den erfarne helsesøsteren, som frykter for at barna skal utvikle alvorlige psykiske lidelser.

Traumatisk bagasje

Det som vekker bekymring, ikke bare hos helsesøsteren, men også har skapt debatt nasjonalt, er bestemmelsen om at enslige, mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse risikerer å bli kastet ut av landet den dagen de fyller 18 år. Roarsen synes regelen tar lite hensyn til sårbare barns helse og liv.

–  De aller fleste av disse barna bærer på en traumatisk bagasje. Både gjennom vanskelige opplevelser fra hjemlandet og fra en farefull flukt til Norge. De er alene, mange av dem har mistet foreldrene og de har ikke noe nettverk eller tette omsorgspersoner rundt seg, sier hun.

– Hva tenker du om at regjeringen praktiserer midlertig opphold for barn mellom 16 og 18 år?

– Jeg synes det er helt vanvittig. Man glemmer nesten at de har samme behov som norske barn. At man setter mindreåriges liv på vent er svært uheldig. Vi vet at det disse barna trenger er trygge rammer og forutsigbarhet. Og nå får de det stikk motsatte. Mange av barna har sagt til meg at «hvorfor tar Norge imot oss, når de likevel ikke vil hjelpe oss», forteller helsesøsteren. 

Prøver å glemme

Hun påpeker at tilbudet om psykisk helsehjelp er det samme for disse barna, som for bosatte flyktninger.

– Vi har også styrket vår tilstedeværelse mot disse ungdommene, men det er likevel utrolig vanskelig å hjelpe dem, når det eneste de tenker på er at de kanskje ikke får være her når de fyller 18 år. Samtidig ser vi at mange av dem gjør sitt beste og forsøker å trives, og jeg må berømme ulike organisasjoner i kommunen, som tar med ungdommene på ulike aktiviteter, der de for en stund kan glemme den situasjonen de er i, sier Roarsen.

Tapper

Gøril Simonsen er lærer for innføringsklassen ved Sandfallet ungdomsskole, hvor mange av barna er flyktninger med fast opphold i Norge. Men ikke alle. Noen er unge gutter som kun har midlertidig opphold.

– De har det forferdelig tungt. De er redde, plages med angst og mange blir apatiske. Samtidig må jeg si at jeg synes de er tapper, sier Simonsen.

Hun legger til:

– Hvis vi mener at de skal være en ressurs for hjemlandet sitt må de nesten få en utdannelse først. Slik det er nå er det ikke ressurspersoner vi sender tilbake. Det er syke og redde barn. Vi kan nesten ikke regne norske barn som voksne når de er 18 år og når vi vet at traumer stopper den mentale utviklingen, så er iallefall ikke disse ungdommene som voksne å regne, sier læreren.

– Hva tenker du om at Norge sender 18-åringer, ofte traumatiserte, tilbake til Afghanistan?

– Det er hjerteskjærende.

Opprør i Ap

Altaposten har bedt om en kommentar fra integreringsminister Sylvi Listhaug, men vi har ikke mottat svaret innen deadline i dag. Alta arbeiderparti gikk i forrige uke ut mot sitt eget sentralparti og sa klart i fra at de ikke stilte seg bak det de mener er en for streng innvandringspolitikk, når det gjelder de enslige mindreårige asylsøkerne.

– At vi driver og sender ut sårbare ungdommer eller skremmer dem på flukt, eller enda verre, fører dem i armene til menneskesmuglere, som lover dem en bedre fremtid et eller annet sted i Europa, er rett og slett skandaløst, sa Kristin Jensen i Alta Ap til Altaposten 26.oktober. Også i AUF i Finnmark er det et gryende opprør mot Arbeiderpartiet, som de mener dilter for mye etter Frp i innvandringspolitikken.

– Ja, vi kan vel kalle det et grasrotopprør, sier AUF-leder i Alta, Thomas Fredrik Kristensen, som støtter internasjonalt ansvarlig i Finnmark AUF, Thomas Grønnli Pettersen, som i et leserinnlegg tok et oppgjør med moderpartiets asylpolitikk tidligere denne uka.

– I denne saken går man bort man fra sine egen prinsipper: Barn på flukt trenger særlig omsorg, sa blant annet AUF-eren. Også Alta arbeiderparti har tatt avstand fra Aps dilting etter Frp og Høyre, i likhet med flere andre lokallag.

SIER IFRA: Thomas Fredrik Kristensen i Alta AUF er ikke komfortabel med moderpartiets politikk i asylsaken.  Foto: Rolf Edmund Lund / arkiv

Avdramatiserer

Rigmor Aasrud i kommunalfraksjonen til Arbeiderpartiet på Stortinget, avdramatiserte i går opprøret overfor Dagbladets lesere.

– Jeg oppfatter ikke at det er noe grasrotopprør. Folk i Ap er engasjert i dette spørsmålet, det har vi opplevd løpende. Så skjønner jeg at det dukker opp saker som er med på å forsterke engasjementet i våre rekker, og det tror jeg er fornuftig, sa hun til avisa.

Gjort det lenge

Videre minnet Aasrud om at Norge har sendt asylsøkere tilbake til Afghanistan i mange år.

– Både frivillig og med tvang. Hvis det skal gjøres endringer på det, må vi finne ut hva det er som gjør at sikkerhetssituasjonen er endret. Vi mener den beste måten å gjøre det på er gjennom at utenriksministeren kommer til Stortinget og redegjør, slik vi har fremmet forslag om, sa Aasrud, som understreket at Ap er for en «streng, human og rettferdig asylpolitikk».

Dum taktikk

– Jeg synes det er dumt av Aasrud å prøve å dempe dette og ikke ville kalle det for et opprør. I stedet burde hun tatt det på alvor, sier Kristensen i AUF i Alta. Han medgir at han nesten er beskjemmet over at Ap ikke klarer å ta avstand fra den praksisen som Frp og Høyre kjører i asylsaken.

– Det vi ser er at Ap går mer mot Høyre enn å være et tydelig opposisjonsparti, som viser klart og tydelig hva vi står for. Både AUF og flere av lokallagene reagerer sterkt på den politikken Ap nå stiller seg bak i asylpolitikken. Dette er langt fra de kjerneverdiene Ap står for, hevder AUF-lederen.

– Frykter du at politikere kan forlate partiet på grunn av dette?

– Nå er det ikke bare en sak som betyr noe, men det er klart at denne saken betyr veldig mye for mange, så dette er ikke en heldig retning for partiet, sier Kristensen, som minner om at partiet har lekket velgere til en rekke partier. Her under SV og Rødt.