– Ikke legg ned barnehagen

Foreldre fortviler over forslaget om nedleggelse av Gakori barnehage.

FORTVILTE FORELDRE: Fremtiden til Gakori barnehage ble et av temaene, da foreldre med barn i Gakori barnehage møttes torsdag ettermiddag.  Foto: Privat

pluss

Altaposten kunne tirsdag denne uken fortelle at Gakori barnehage blir foreslått nedlagt. Saken skal opp til behandling  under hovedutvalget for oppvekst og kultur 31. oktober. Der blir det tatt stilling til om Gakori barnehage skal stenges for godt. Ett av hovedmomentene i saksfremlegget er for høy barnehagekapasitet i Alta kommune, samt at en nedleggelse av barnehagen vil gi en innsparing på 1,3 millioner i 2018, deretter 3,2 millioner kroner årlig.


– Lite gjennomtenkt

Eirin Monsen i foreldreutvalget ved barnehagen mener kommunen forhastet seg da dette forslaget ble utarbeidet.

– Under et møte med kommunallederen for oppvekst og kultur utfordret vi henne på grunnlaget kommunen har for nedleggelse. Det kunne hun ikke svare på.

– Det virker som kommunen har pekt på et kart i blinde og håper at utfallet blir som de ønsker. De har ingen tall på, som vi har fått sett, at detter er en riktig avgjørelse, sier Monsen.

Hun poengterer, at dersom kommunen hadde vært åpen med hvorfor de velger å legge ned barnehagen, så hadde dette bidratt til både tillit og forståelse til tiltaket som foreslås.

– Det virker også meget rart at de har valgt å bruke penger på å pusse opp en barnehage som nå skal legges ned, legger hun til.

– Nærhet til lokalmiljøet

Monsen sier videre at en eventuell nedleggelse vil påvirke hele Gakori.

– Mange barn som går i Gakori barnehage blir trygge og kjente med miljøet til de begynner på skolen.

Det får hun støtte for hos av pedagogisk leder, Linda Mari Jakobsen.

– Små barn bruker lang tid i en tilknytningsfase, og nå står de i fare for å bli revet bort, sier hun.

– Hva blir alternativet?

– Vi har fått beskjed at de får førsteprioritet i de barnehagene vi søker barna inn i. Samtidig kan ikke kommunen garantere hvor dette blir. Hele situasjonen føles veldig usikker, sier Monsen.

Har dekning for nedleggelse

I en e-post til Altaposten skriver kommunalleder for oppvekst og kultur, Rikke Raknes, at  det ikke er riktig at det mangler begrunnelse og at de ikke har fått tall.

– De fikk dette muntlig, og det står i saken som skal behandles i HOK som de og alle andre har fått tilgang til: Altfor mange tomme plasser i Alta og kommunestyrets vedtak om å ta ned tre avdelinger, hvor (geografisk) de ledige plassene er og at vi skal justere på kommunale plasser dersom det er behov for endringer. Dette har jeg vært helt åpen på i møte med både ansatte og foreldre, sier hun og legger til at hun stiller seg uforstående til at det er mangel på åpenhet.

Har forståelse

Rådmann Bjørn-Atle Hansen har forståelse for  at foreldrene som har barn i Gakori barnehage er veldig misfornøyde med forslaget.

– Vi skal etter beste evne å gi dem et tilbud i området rundt Gakori, sier han til Altaposten.

FORKLARER: Rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta kommune har forståelse for reaksjonene som kommer fra Gakori.  Foto: Arkiv

Hansen forklarer at årsaken til nedleggelse er sammensatt. Blant annet foreligger det en avtale fra en tid hvor kommunen manglet barnehageplasser.

– En god del private aktører kom på banen og sørget for full dekning. Det ble gjort en avtale som sier at; hvis behovet i fremtiden skulle gå ned, skulle kapasiteten reguleres ved å stenge avdelinger i kommunale barnehager.

– Det er selvfølgelig ikke styrerne i de kommunale barnehagene enige i, og det har jeg full forståelse for. Men, samtidig er det slik at kommunen har gitt garantier for investeringer og drift på private barnehager. I og med at vi er i den situasjonen vi er i nå, at vi har for stor kapasitet og at vi er veldig presset på driftsbudsjettet, så er det ikke mulig med å gå med så stor overkapasitet som vi har, sier han.

Åpnes ved behov

Rådmannen forklarer at det er heller ikke slik at det er over for evig tid.

– Tanken er å stenge barnehagen midlertidig. Alta vokser og vi vet ikke hva som skjer om 2-3 år i forhold til hva som blir behovet. Vi skal ha Gakori i reserve og bygget blir tatt  vare på, slik at vi på kort varsel kan åpne igjen, avslutter han.