Manglende vei forsinker prosjekt til 170 millioner

Igangssettingstillatelse lar vente på seg for Markveien Terrasse.

ENIGHET: Så langt har politikerne i Alta vært enig om hvordan og hvem som skal betale for infrastrukturen inn mot det nye store leilighetskomplekset i sentrum, Markveien Terrasse (MT). Nabo Boreal har ikke respondert, og nå skal saken opp i kommunestyret.  Foto: ILLUSTRASJON, EIRIK HOLMEN I VY COMMUNICATION AS

pluss

Roald Johansen AS, gjennom selskapet «Bjøro utvikling AS», er klare til å sette spaden i jorda for Markveien Terrasse. Prosjektet skal gi 33 leiligheter i kombinasjon med i underkant av 1.000 kvadratmeter næringsareal – til en total investering på nærmere 170 millioner kroner.