Sa nei til å ekspropriere Svein Roars eiendom

INHABIL: Alex Bjørkmann (i sofaen, t.v) følte seg inhabil, og ble ikke med på behandlingen av ekspropriasjonssaken.   Foto: Tom Skoglund

pluss

I onsdagens formannskapsmøte sto formannskapet overfor en innstilling fra administrasjonen om å ekspropriere 126 kvadratmeter fra eiendommen som Svein Roar Wistvens fester på Thomasbakken. Årsaken er et ønske fra utbygger om å ta i bruk veistubben som går forbi Wistven og ned til boligfeltet som er under utvikling av familien Leinan, til vei med gang- og sykkelbane.