Her krevde Fefo 20-dobbel leie

Fefo var i ferd med å gå på en kjempeflause med «Gallavara-deponiet»; krevde fem millioner i festeavgift – hvert år!

FORTSATT GOD PLASS: Frank Gallavara har fylt elvekjoser siden 1974, men fortsatt mener Rambøll at det er plass til 400.000 kubikk med fyllmasser på Holmen.   Foto: Vidar Kristensen

pluss

Fefo framstår nemlig som ganske grådig når de krever festeavgift for området på Holmen, viser det seg i papirene de har sendt Alta kommune: 2,25 millioner kroner årlig kan det i verste fall bli i avgift for det 30 dekar store området som skal fungere som mellomlager for masser som kan brukes senere. Totalt kan det være snakk om fem millioner for hele området, inkludert områdene der det skal fylles opp permanent for senere oppdyrking.