Ber om omstillingspakke

– Alta kommune har for tiden en stram økonomisk situasjon.

BER OM HARD LUT: Bjørn-Atle Hansen ber politikerne om en omstillinspakke fra 2018. Behovet er minst kutt på 50 millioner kroner, går det fram av et budsjettnotat.  Foto: Tore Johansen

pluss

I et ferskt budsjettdrøftingsnotat ber råmannen om hardere lut fra politikerne for å rette opp økonomien. Han har fått nei en rekke ganger fra politikerne som har siste ordet, men lanserer økt eiendomsskatt nok en gang for bruker og verk.