– Holder tidsfrister

– Vi øker antall dager og uker, er beskjeden fra Finnmarkssykehuset.

PÅ RETT VEI: Finnmarkssykehuset er ikke enig i at tilbudet er redusert og henviser til gode tall for antall opersjoner og at tidsfrister overholdes. Kommunikasjonsmedarbeider Eilert Sundt (innfelt) forteller at de har som målsetting at elevene skal få hjelp nærmest mulig.   Foto: Arkiv / Finnmarkssykehuset

pluss

Altapostens har reist flere spørsmål til Finnmarkssykehuset (FS) knyttet til problemstillingene som framkommer fra Charani . De blir besvart av kommunikasjonsmedarbeider Eilert Sundt på vegne av (FS):