Nå kommer flommen

Ikke la campingvogna stå i elva uten oppsyn.

VÆR OBS: Stikkrenner må holdes åpne når varmegradene begynner å tære på snømassene i fjellet.  

pluss

Når vi går fra nesten full vinter til sommer i løpet av en dag eller to så skjer det ubønnhørlige ting ute i naturen.