– I Alta er presset enormt

Finnmark er desidert best i landet på å ta vare på matjord.

KAN RYKE: Blir ny E6 (avlastningsveien) realisert etter vedtatt trase vil veien gå inn på disse jordene til bonde Jørn Suhr. Han er glad for at politikerne har endret holdning og vil skjerme matjorda for utbyggingsformål, men tror fortsatt det vil stå mange viktige slag om dette de neste årene.  Foto: Arkiv

pluss

Den mest profilerte i kampen for å sikre produktiv jord og framtidig matproduksjon, Aronnes-bonden og Sp-politikeren Jørn Suhr, reagerer med skrekkblandet fryd på tallene i en fersk nasjonal statistikk over nedbygd jordbruksareal i perioden 2004-2015. I 10-årsperioden kommer Finnmark klart best ut med unntak av Oslo, som knapt har noe landbruksjord å bygge ned.