Reindrifta positiv til lengre løypeåpning, får «nei» uansett

Fylkesmannen setter ned foten.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Oddvar Olaussen

pluss

I et vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark (pdf-dokument) fremgår det hvilke scooterløyper i Finnmark som tillates holdt åpne utover den fastsatte grensa 5. mai. For selv om det er motorferdselforbud fra og med 5. mai til og med 30. juni, kan fylkesmannen tillate forlenget åpning av scooterløyper utover dette, dersom kommunene søker og spesielle interesser (eksempelvis reindrifta) ikke har innsigelser.