Gammelt nytt i vei-lekkasje

Sluttfører RV 94 inn mot Hammerfest.

VEISTART:  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v) lanserte allerede sommeren 2015 i forbindelse med anleggsoppstart på strekningen Skaidi - Arisberg, at RV 94 inn mot Hammerfest skulle ferdigstilles innen 2023.  Foto: Johnny Larsen/Statens vegvesen

pluss

Finnmark venter fortsatt på lekkasjer om nye veiprosjekter som kommer inn i NTP.