– Hvem har ansvaret for å skyte et dyr som pines sånn?

Mye tyder på at Alta har et problem med skabbrev.

LIDER: Denne skabbreven observeres hyppig midt i Alta by. Bildet er tatt i Maskinsvingen i dag av Liv Pedersen.  Foto: Liv Pedersen

pluss

– I hele vinter har jeg observert to rever her i hagen vår. De kommer om kvelden og henter restemat når vi har hatt noe å legge ut. I formiddag så jeg en rev utenfor huset som så veldig dårlig ut. Jeg kastet ut mat til den, slik at jeg fikk tatt bilder. Hvem har ansvaret for å skyte et dyr som pines sånn, spør Liv Pedersen i Maskinsvingen ved Alta sentrum.