– Hva skjer med avfallet?

Barna sorterer søppel for harde livet.

SORTERER UTE: Anita Bakken og Ella passer på at avfallet kommer i riktig dunk, så er spørsmålet hva som skjer etter at søppelet er hentet.  Foto: Lill Vivian Hansen

pluss

Ungene i Tverrelvdalen barnehage er flinke til å sortere søppel og gjør det fortsatt etter «gamlemåten». De bruker farger for å sortere – grønn til matavfall, blå til plast osv. for å gjøre dette enklere for ungen. Posene de legger avfallet i er derimot hvite og må legges i ulike containere på utsiden av barnehagen. Her er søppeldunker for papir, restavfall, matavfall etc.