– Flere vil gi Loso skryt

Tvistesak om overtidsbruk for arbeidsretten i Kautokeino.

KOMMUNEN: Advokat Kjersti Holum Karlstrøm (t.v) representerer Kautokeino kommune i arbeidsrettssaken mot enhetsleder for helse- og omsorg,Sara Kristine Loso. For kommunen møtte stabssjef Karin Hætta og rådmann Kent Valio i retten.   Foto: Magne Kveseth

pluss

Altaposten har tidligere omtalt at enhetsleder for helse- og omsorg i Kautokeino, Sara Kristine Loso, ble oppsagt fra kommunen. Hun mener seg uriktig oppsagt, og har stevnet kommunen for arbeidsretten.