Raser mot sjølaksefisket

– For galt at sjølaksefiskerne håver inn nesten halvparten av villaksen.

ØNSKER STRENGERE REGULERING: Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen (t.h), mener at regelverket for sjølaksefiske bør endres, her sammen med Hasse Kjeldsberg i ALI.   Foto: Arne Hauge

pluss

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det i sommer ble fanget 59.169 laks (269 tonn) av 785 sjølaksefiskere.