Ny teknologi for reindriftas skyld

Casher ut og bygger linja på vinteren for å forstyrre minst mulig.

NY METODE: Statnetts prosjektleder Jacob Grønn viser hvordan de nye fundamentene ser ut.  Foto: Hanne Larsen

pluss

– Vilkåret for utbygging er at vi bygger på vinteren og tar i bruk helt ny teknologi nettopp med tanke på 420-linja i nord, sier Statnetts kommunikasjonssjef Berit Erdal og prosjektleder Jacob Grønn.