Slike «raringer» blir det mer av

Etter en intens kamp landet jentene en merkelig laks.

SPESIELL FANGST: 13-åringene Ravdna Garen Buljo og Marja Lina Buljo synes det var spennende, og litt skummelt, å få en to kilos pukkellaks på stang.  Foto: Ole Magnus Rapp

pluss

Fisken hadde kul på ryggen, og fiskerne ble kjent med pukkellaks, en art som har sine røtter i Stillehavet og nå er på full fart opp i lakseelvene i Finnmark.