- Vil helseministeren gripe inn?

Venstre på Stortinget ber Høie gripe inn og sikre beredskapen i Finnmark.

HASTER: Helseminister Bent Høie må i løpet av sommerferien svare på om han vil gripe inn for å sikre pasientsikkerheten i Finnmark etter tidligere å avvist at beredskapen vil bli svekket av at antall ambulansefly i Finnmark reduseres med 33 prosent. I september vil direktørene i de fire helseforetakene ta en endelig beslutning om fly i Finnmark fjernes.  Foto: Jarle Mjøen

pluss

Venstre helsepolitiske talsmann og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Ketil Kjenseth, ber helseministeren å ta ansvar for beredskapssituasjonen i Finnmark. Han har jobbet fram det skriftlige spørsmålet sammen med Venstres gruppeleder i fylkestinget og lokalpolitiker fra Alta, Trine Noodt.