Hevder oppsigelse er usaklig og ugyldig

Enhetsleder har stevnet Kautokeino kommune for retten.

Kautokeino helsesenter.  Foto: Arkiv

pluss

Enhetsleder for helse i Kautokeino kommune, Sara Kristine Loso, mener kommunens oppsigelse av henne er rettsstridig. Hennes advokat Tore Trygve Dahlstrøm har stevnet kommunen for Indre Finnmark Tingrett og krevd at oppsigelsen kjennes ugyldig.