I vinden for lokalt eierskap

foto
LOKAL KONTROLL: Finnmark Kraft er blitt et redskap for å sikre at kraftressurser i Finnmark blir lokalt eid og styrt. Her ser vi fotomontasje av Hamnefjell Vindrakftverk like ved Båtsfjord (Montasje: Finnmark Kraft) Foto: Finnmaark Kraft