Hør lydloggen fra minuttene etter helikopterstyrten

foto