Selfangstskuta «Havsel» med kraftig slagside i Tromsøysundet – kjørte seg fast

foto