Nato-øvelsen under vinterbeitet: – Det vil bli inngrep og forstyrrelser i en sårbar tid