Først en måned etter dødsfallet, fikk Renate og Anders hjelpen de ba om fra UNN

foto