Legger neste møte i Sametinget til Alta

foto
Tom Sottinen ser fram til å avvikle neste plenumsmøtet i Sametinget i Alta. Foto: Sametinget