Skal ha fått beskjed om at alle elevhjemmene skal legges ned

foto