Fra minus til 79 millioner i pluss på tre måneder – aldri hatt bedre økonomi