– ALI må stoppe russelaksen sjøl, vi kan ikke bare vente på «han stat»

foto