Utrykningspolitiet hadde blant annet fartskontroll i 60-sonen på Riksvei 92 i Karasjok. Det ble utstedt syv forenklete forelegg, der høyeste fart var 83 km/t.

I tillegg ble det imidlertid en anmeldelse og førerkortbeslag, etter at en mann i 30-årene ble målt til 88 km/t.

Utrykningspolitiet har også hatt farts- og ruskontroll på E75 ved Mortensnes i Nesseby. 16 personbiler og 1 tung bil er kontrollert.

Det ble her fem forenklede forelegg og ett førerkortbeslag for 86 km/t i 60-sone. Det var en utenlandsk mann i 20-årene, som i tillegg får ett forelegg for mobilbruk og ett gebyr for manglende beltebruk.

I Vadsø ble det ett forenklet forelegg for kjøring i 105 km/t i 80-sonen øst for byen.