– Skulle vært behandlet etter plan- og bygningsloven, men det skjer ikke