Mange julepakker er ikke hentet, men i Alta har folk vært flinke

foto