– Skal Finnmark ha en framtid må det fødes langt flere enn i dag

Statistisk sentralbyrå (SSB) fødselstall for kommunene i Finnmark fra 1. januar til 30. september 2021. I en tabloid framstilling kommer nyttersbarnet først i april. (Kilde SSB, grafisk framstilling: Pål Einar Lund, Altaposten)