Folketallet: Minus 15 i første kvartal – men fødselstall i rute

foto