NAV-sjef i Alta, John Helland, er enstemmig innstilt av ansettelsesutvalget i Alta kommune til jobben som ny helse- og sosialsjef. Når han overtar jobben etter Per Prebensen blir han øverste administrative leder for omlag 800 ansatte. Fredag skal adminstrasjonsutvalget ta stilling til innstillingen.

Det var opprinnelig 11 søkere til stillingen. Seks ble innkalt til intervju, disse var Geir Sakariassen, Annie Abrahamsen Wik, John Helland, Roar Evjen, Sissel Margrethe Mathisen og Aud-Helene Dragland.

Etter førstegangsintervjuet foretok ansettelsesutvalget en oppsummering av kandidatene, og ønsket å gå videre med Sakariassen, Abrahamsen Wik og Helland til andregangsintervju. Geir Sakariassen trakk da sitt kandidatur.

Finalerunden var krevende. De to kandidatene fikk anledning til å presentere en forberedt oppgave, gjennomgå en test samt levere inn en skriftlig oppgave etter intervjuet. I tillegg ble kandidatene stilt en rekke oppfølgingsspørsmål fra ansettelsesutvalget. Det ble også foretatt en referansesjekk av kandidatene.

- Etter en totalvurdering av formell kompetanse, arbeidserfaring, inntrykk etter intervjuet samt referansesjekk innstilles John Helland enstemmig av ansettelsesutvalget, heter det i innstillingen til adminstrasjonsutvalget.