Altaparken på vent

Alta IF ønsker å bygge 50 boliger på vestsiden av den grønne linje, veien på skrå inn forbi Alta IFs område. Saken ble i FeFos styremøte onsdag utsatt. Foto: Alta IF, -plan for Altaparken