10-årsflom i Altaelva – NVE ber folk følge med på erosjoner

foto