– Settes fokus på badeglede og trygghet i vann

foto