Anmeldelser, avskiltninger, bruksforbud og brudd på hviletid – samarbeidskontrollen ga resultater