– Får ikke samene eiendomsretten til Karasjoks arealer er kampen for samiske rettigheter død og begravet

foto