– Fondet skal bidra til at flere fiskere ønsker å bosette seg i Loppa