Håper på tverrpolitisk plattform mot utenforskap i arbeidslivet

foto