Har funnet flere risikofaktorer hos pasienter som dør av korona-viruset

foto