Sentrum Legepraksis har løst vikarfloken - midlertidig

foto