I tillegg til å ha kastet en blomsterpotte inn i glassruten ved legesenteret, er mannen siktet flere andre lovbrudd:

  • Bruk av metamfetamin og THC.

  • Vold mot helsepersonell.

  • Brudd på besøksforbud.

  • Vold mot politiet.

  • Hærverk på en bil.

  • Aggressiv oppførsel mot andre mennesker og hærverk av lyktestolper.

  • Oppbevaring av amfetamin.

  • Fremsettelse av trusler mot politiet.

  • Vold mot NAV-ansatt.

– Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. Retten finner videre at vilkårene for varetektsfengsling er til stede for å hindre at siktede på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, heter det i kjennelsen fra Alta tingrett.