– Vi håper denne tilstedeværelsen skal påvirke politikerne til å videreføre landslinja i Alta, sier Odd Hugo Pedersen, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund. De var på plass med en lastebil foran fylkeskuset. Med seg hadde han kollegene Yngve Harila fra Vadsø og Øystein Flage fra Alta.

– Yrkessjåførlinja i Alta har eksistert i mange år, er svært populær og helt avgjørende for rekruttering av nye yrkessjåfører. I løpet av året er det to opptak, hver med 24 elever. Og det har de siste årene alltid vært langt flere søkere enn det er elevplasser, sier Pedersen. Staten går inn med et årlig tilskudd på ca. 4 millioner kroner, mens fylkeskommunen med 500.000 kroner.

Frykten fra NLF ser ut til å være ubegrunnet, skal vi tolke den politiske stemningen i formiddag. Det er nemlig full enighet i fylkestinget om å frede linja når saken etter alt å dømme kommer opp i ettermiddag.

– Etter det jeg forstår er alle enige i denne saken, sier fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

– Er det riktig, er det grunn til applaus, var reaksjonen fra der tre frammøtte fra NLF da meldingen om de politiske holdningene ble presentert for spente yrkessjåfører.