– Hovedfokuset fremover må være på omstilling og effektivisering